Nájemné

 

Nájemné pro rok 2022Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 20.1.2016 a ze dne 7.11.2016

Aktuální výše nájemného člena družstva je dle zadluženosti jednotlivých středisek bytového hospodářství.

Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 10.6.2021 - inflační doložka

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 69 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2021Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 20.1.2016 a ze dne 7.11.2016

Aktuální výše nájemného člena družstva je dle zadluženosti jednotlivých středisek bytového hospodářství.

Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 10.6.2021 - inflační doložka

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 66 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2018 - 2020Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 20.1.2016 a ze dne 7.11.2016

Aktuální výše nájemného člena družstva je dle zadluženosti jednotlivých středisek bytového hospodářství.

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 61 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2017Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 20.1.2016 a ze dne 7.11.2016

Aktuální výše nájemného člena družstva je dle zadluženosti jednotlivých středisek bytového hospodářství.

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 56 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2016Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 
21.1.2016 zůstává aktuální sazba nájemného.

Aktuální výše nájemného člena družstva činí 40 Kč/m2

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 51 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2015Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne 
15.1.2015 zůstává aktuální sazba nájemného.

Aktuální výše nájemného člena družstva činí 40 Kč/m2

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 51 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2014Rozhodnutím představenstva Podkrušnohor bytového družstva ze dne
16.1.2014 se s platností od 1.2.2014 mění aktuální sazba nájemného.

Aktuální výše nájemného člena družstva činí 40 Kč/m2

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 51 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2013Rozhodnutím představenstva Podkrušnohorského bytového družstva ze dne 10.1.2013 se s platností od 1.2.2013 mění aktuální sazba nájemného.
Aktuální výše nájemného člena družstva činí 40 Kč/m2 

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 50 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2012Aktuální výše nájemného člena družstva činí 38,85 Kč/m2

Aktuální výše nájemného NEčlena družstva činí 48,57 Kč/m2

 

Tržní nájemné pro rok 2011Aktuální výše tržního nájemného činí 38,13 Kč/m2

 

Nájemné pro rok 2010 Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného ve smyslu zákona 107/2006 Sb. 

Vážení nájemníci,
tímto Vám oznamujeme, že představenstvo družstva rozhodlo v souladu se zákonem 107/2006 Sb. „O jednostranném zvyšování nájmu a změně dalších předpisů“, že se ode dne 1. ledna 2010 jednostranně zvýší nájmy v bytech ve vlastnictví Podkrušnohorského bytového družstva takto:
pro byty bez rozdílu kategorie se nájemné zvyšuje na 29,47 Kč/m2
Zároveň upozorňujeme na dvě významné změny z minulosti:
1. Místnosti, které se svojí podlahovou plochou do celkové podlahové plochy bytu započítávaly toliko jednou polovinou, jsou od ledna 2007 data započítávány celou svou plochou, přičemž je lhostejné, zda se nacházejí v bytě nebo mimo něj – rozhodující je, že je užívá výhradně nájemce bytu.
2. Již se nerozlišují čtyři kategorie bytů. Existují pouze tzv. „byty“ a tzv. „byty se sníženou kvalitou“. Za „byt se sníženou kvalitou“ se považuje byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím (tj. koupelna a WC mimo byt, společné pro více bytů). Za ústřední vytápění se považuje vy-tápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění.
Výše nájemného byla stanovena řádně na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. 

Ke stažení: DOC

 

Nájemné pro rok 2009Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného ve smyslu zákona 107/2006 Sb 

Vážení nájemníci,
tímto Vám oznamujeme, že představenstvo družstva rozhodlo v souladu se zákonem 107/2006 Sb. „O jednostranném zvyšování nájmu a změně dalších předpisů“, že se ode dne 1. ledna 2009 jednostranně zvýší nájmy v bytech ve vlastnictví Podkrušnohorského bytového družstva takto:
pro byty se současnou sazbou 20,17 Kč/m2 se nájemné zvyšuje o 12,2 %, tj. na 22,63 Kč/m2
pro byty se současnou sazbou 17,43 Kč/m2 se nájemné zvyšuje o 20,6 %, tj. na 21,02 Kč/m2


Zároveň upozorňujeme na dvě významné změny z minulosti:
1. Místnosti, které se svojí podlahovou plochou do celkové podlahové plochy bytu započítávaly toliko jednou polovinou, jsou od ledna 2007 data započítávány celou svou plochou, přičemž je lhostejné, zda se nacházejí v bytě nebo mimo něj – rozhodující je, že je užívá výhradně nájemce bytu.
2. Již se nerozlišují čtyři kategorie bytů. Existují pouze tzv. „byty“ a tzv. „byty se sníženou kvalitou“. Za „byt se sníženou kvalitou“ se považuje byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím. Za ústřední vytápění se považuje vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění.
Výše nájemného byla stanovena řádně na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. 

Oznámení o změně zálohy na službu „úklid společných prostor“ Vážení nájemníci,
na základě vývoje cen na trhu a změny ceny dodavatele oznamujeme, že se zálohy na dodávku služby „úklid společných prostor“ mění s platností od 1. ledna 2009 takto: stávající záloha 46,- Kč/měsíc se zvyšuje na 56,- Kč/měsíc, stávající záloha 36,- Kč/měsíc se zvyšuje na 41,- Kč/měsíc. Ostatní podmínky poskytování této služby se nijak nemění. 

Ke stažení: DOC

 

Nájemné pro rok 2008Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného ve smyslu zákona 107/2006 Sb. 

Vážení nájemníci,
tímto Vám oznamujeme, že představenstvo družstva rozhodlo v souladu se zákonem 107/2006 Sb. „O jednostranném zvyšování nájmu a změně dalších předpisů“, že se ode dne 1. ledna 2008 jednostranně zvýší nájmy v bytech ve vlastnictví Podkrušnohorského bytového družstva takto: 
pro byty se současnou sazbou 18,96 Kč/m2 se nájemné zvyšuje o 6,4 %, tj. na 20,17 Kč/m2 
pro byty se současnou sazbou 15,24 Kč/m2 se nájemné zvyšuje o 14,4 %, tj. na 17,43 Kč/m2
 

Zároveň upozorňujeme na dvě významné změny z minulosti: 
1. Místnosti, které se svojí podlahovou plochou do celkové podlahové plochy bytu započítáva-ly toliko jednou polovinou, jsou od ledna 2007 data započítávány celou svou plochou, při-čemž je lhostejné, zda se nacházejí v bytě nebo mimo něj – rozhodující je, že je užívá vý-hradně nájemce bytu.
2. Již se nerozlišují čtyři kategorie bytů. Existují pouze tzv. „byty“ a tzv. „byty se sníženou kvalitou“. Za „byt se sníženou kvalitou“ se považuje byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím. Za ústřední vytápění se považuje vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo jiné elektrické nebo plynové vytá-pění.
Výše nájemného byla stanovena řádně na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. 

Ke stažení: DOC
Úřední hodiny
pondělí a středa
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00

nebo individuálně po předběžné domluvě.

Pokladna
pondělí a středa
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00 ...více

Homepage - Nájemné | Sitemap | Mobilní verze
Podkrušnohorské bytové družstvo 2014 | Duchcovská 412/88C, 415 01 Teplice | IČ: 25027981
Zápis u Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 358 | Administrace |
Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.