Sazebník úhrad za úkony

Položka Popis Cena za úkon
Bez DPH Včetně základní
sazby DPH
1 aPodání žádosti o podnájem215,- 260,- 
   bMěsíční poplatek za schválený podnájem (1)(3)(6)
   - v případě podnájmu jednoho družstevního bytu jedním nájemcem826,- 1 000,- 
   - v případě podnájmu dvou družstevních bytů jedním nájemcem-členem1 653,- 2 000,- 
   - v případě podnájmu tří družstevních bytů jedním nájemcem - členem2 479,- 3 000,- 
   - v případě podnájmu čtyř a více družstevních bytů jedním nájemcem - členem3 305,- 4 000,- 
   cÚhrada za dodatečnou žádost o podnájem na dobu určitou (1)4 132,- 5 000,- 
   dÚhrada za dodatečnou žádost o prodloužení podnájmu na dobu určitou (1)4 132,- 5 000,- 
2 Kopie ze spisu
   1.strana každého dokumentu (1)33,- 40,- 
   2. a další strana každého dokumentu  (1)2,- 2,40
3 Kopie zápisu ze SD na žádost člena - každý jednotlivý zápis
   1. strana každého dokumentu33,- 40,- 
   2. a další strana každého dokumentu2,- 2,40
4 aPřevod družstevního podílu na příbuzného v pokolení přímém + hradí poplatky dle položky č.6 (5)600,- 730,- 
   bSměna družstevního podílu mezi členy družstva - hradí každý účastník směny, avšak nehradí poplatek dle položky č.6600,- 730,- 
   cOstatní převody družstevního podílu (5) + zápisné dle položky č.610 983,- 13 290,- 
   dUzavření nové nájemní smlouuvy (přidělení bytu, dědictví apod.) + hradí poplatek dle položky č. 68 26,501 000,- 
5 Potvrzení členství (vyjma prvního potvrzení po vzniku členství)25,- 30,- 
6 Zápisné1 000,- 1 210,- 
7 Základní členský vklad (2)5 000,- 
8 Další členský vklad (za každý celý metr čtvereční plochy) (2)1 000,- 
9 Vydání povolení pro:
   - provozování živnostenské činnosti v bytě (3)124,- 150,- 
   - zřízení sídla společnosti (fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku)2 066,- 2 500,- 
   - zřízení sídla společnosti (právnická osoba)2 975,- 3 600,- 
10 Podání žádosti o povolení stavebních úprav v bytě, vyjma (4):
- výměny oken, obkladů stěn, topných těles a zařizovacích předmětů
- rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů plynu, vody a odpadu
248,- 300,- 
11 Podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení stavebních úprav 124,- 150,- 
12 Zaslání upomínky (dlužné nájemné, vyúčtování, opravy apod.)103,- 125,- 
13 Zaslání výstrahy (porušení povinností člena družstva)124,- 150,- 
14 Dodatečný souhlas se stavebními úpravami (4) až do výše 20 661,- 25 000,- 
15 Prodej stanov družstva60,- 73,- 
16 Elektronický přístupový klíč („čip“) pro kódové zámky vchodů domů82,50100,- 
17 aPoštovné - výši určuje ceník držitele poštovní licence + základní sazba DPH
(upomínka, výstraha, vyloučení z družstva či výpověď z nájmu bytu, výzva k přihlášení osob či legalizace pobytu osob v bytě, opomenutí prodloužení povolení podnájmu, výzva k zpřístupnění bytu či podpisu nájemní smlouvy apod.)
   bPoštovné do zahraničí – výši určuje ceník držitele poštovní licence + základní sazba DPH (ostatní viz bod a))
   cVrácená poštovní zásilka – poštovné dle ceníku držitele poštovní licence + základní sazba DPH
18 Úhrada za uskladnění vybavení bytu po exekučním vyklizení za 1m2 plochy (3)16,5320,-
19 Poplatek za potvrzení z bytové evidence82,50100,- 


Sazebník úhrad za úkony ke stažení:  PDF

POZNÁMKA

(1) Nečlen družstva platí poplatek dvojnásobný

(2) Nepodléhá zdanění daní z přidané hodnoty

(3) Za každý měsíc trvání

(4) v každém případě je nutné podat družstvu písemnou žádost o povolení stavebních úprav v bytě

(5) převod členského podílu, i opakovaný, který byl přidělen představenstvem družstva jako uvolněný družstevní byt v době kratší 12. měsíců, je poplatek dvacetinásobný

(6) Poplatek je za každý podnajímaný byt

Všechny výše uvedené poplatky jsou splatné při podání žádosti o zpoplatněný úkon, vyjma položek 12, 13 a 17, které jsou splatné odesláním, resp. vrácením zásilky.

 

Tento sazebník úhrad byl schválen shromážděním delegátů dne 24.listopadu 2022 s účinností od 1. ledna 2023.

Úřední hodiny
pondělí a středa
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00

nebo individuálně po předběžné domluvě.

Pokladna
pondělí a středa
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00 ...více

Homepage - Sazebník úhrad za úkony | Sitemap | Mobilní verze
Podkrušnohorské bytové družstvo 2014 | Duchcovská 412/88C, 415 01 Teplice | IČ: 25027981
Zápis u Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 358 | Administrace |
Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.