Zabezpečená komunikace

Komunikace po telefonu, elektronickou poštou 

V poslední době se množí požadavky vyřizovat záležitosti spojené s nájmem bytu jinou než osobní cestou. Tento trend kvitujeme s povděkem, neboť je výhodný jak pro Vás, tak i pro nás. Bohužel však s sebou nese jisté riziko. Není totiž snadné nebo možné zjistit, kdo je skutečným volajícím, kdo doopravdy napsal a odeslal e-mail apod. Jistě uznáte, že v pouhém představení se do telefonu není žádná jistota, že jednáme opravdu s tím, za koho se volající vydává. Abychom tuto oboustranně výhodnou formu podpořili, zavedli jsme jednoznačná pravidla, kterými se musí obě strany řídit. Máte-li zájem, stačí jediná osobní návštěva kanceláře; poté lze veškeré záležitosti, pro které není předepsána nebo požadována písemná forma, vyřizovat telefonicky nebo elektronickou poštou.

Chcete-li usnadnit sobě i nám vzájemnou spolupráci, můžete při své nejbližší návštěvě kanceláře družstva s pracovnicemi předpisu nájemného nebo s provozním technikem tuto formu vzájemné komunikace sjednat.

Telefonicky, nebo elektronickou poštou pak bude možné činit veškeré změny záloh, přihlašovat a odhlašovat osoby, objednávat opravy, získávat informace ke konkrétnímu nájemnímu vztahu atd. Co však udělat nebude možné ani poté, je změna v nájemní smlouvě nebo skončení nájmu (zákon vyžaduje písemnou formu), podat přihlášku do družstva nebo oznamovat převod členských práv a povinností. To však jsou záležitosti, které nájemce projednává zpravidla jednou za celý nájemní vztah a tudíž nepovažujeme za nutné hledat složitá řešení i této problematiky.

Formulář s podmínkami si lze stáhnout zde .

Úřední hodiny
pondělí a středa
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00

nebo individuálně po předběžné domluvě.

Pokladna
pondělí a středa
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00 ...více

Homepage - Zabezpečená komunikace | Sitemap | Mobilní verze
Podkrušnohorské bytové družstvo 2014 | Duchcovská 412/88C, 415 01 Teplice | IČ: 25027981
Zápis u Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 358 | Administrace |
Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.